privacy statement

Onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Halen en Brengen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Halen en Brengen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Stichting Halen en Brengen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

–          Naam contactpersoon
–          E-mailadres
–          (Mobiel) telefoonnummer

Doeleinden van gebruik:
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Stichting Halen en Brengen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Stichting Halen en Brengen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stichting Halen en Brengen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?:
Stichting Halen en Brengen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Halen en Brengen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Halen en Brengen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U mag Stichting Halen en Brengen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Stichting Halen en Brengen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@halenenbrengen.eu

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Halen en Brengen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

Fotografie:
Onder gerechtvaardigd belang valt het bedrijfsbelang. De verwerking van persoonsgegevens – foto’s maken – is noodzakelijk om reguliere bedrijfsactiviteiten als fotograaf te verrichten. Dat betekent niet dat elke activiteit geoorloofd is. Er moet steeds een afweging plaatsvinden met de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, de persoon op de foto. Gegevenswerking voor bedrijfsdoeleinden is alleen dan rechtmatig als zij voor dat doel noodzakelijk is en het belang of de fundamentele rechten van de betrokkene niet zwaarder weegt.  Er dient dus een belangenafweging plaats te vinden tussen het bedrijfsbelang en de privacybelangen van de persoon op de foto.

Voor nieuwsfotografie gelden niet alle bepalingen uit de AVG als de nieuwsfoto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt.Portretten voor journalistieke doeleinden, bijvoorbeeld voor de krant, vallen in beginsel onder het doel van de gerechtvaardigde belangen. Echter, de foto wordt meestal opgeslagen in een beeldbank, waarvoor dan toestemming gevraagd wordt aan de geportretteerde.

Bij foto’s gemaakt in de openbare ruimte waar mensen op te zien zijn, maar waarbij het doel niet de persoon zelf is maar het evenement, geldt het gerechtvaardigd belang. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Haring- & Bierfeest 2018 © Stichting Halen en Brengen | Website: MasterWeb | Facebook